Planuj zadania, rozliczaj taski, deleguj zgłoszenia

DSI.24 to autorska, innowacyjna platforma komunikacyjna zapewniająca wsparcie w zarządzaniu informacją.  Platforma web pozwala m.in. na administrowanie codziennymi zadaniami, prowadzenie projektów, obsługę zgłoszeń, rejestrację i rozliczanie czasu pracy. Realizowane zadania i zgłoszenia mogą być przekazywane pomiędzy zespołem wewnątrz organizacji, jak również komunikowane z klientem zewnętrznym.

Nie pracuj dużo... pracuj mądrze

Zaplanuj swój dzień, tydzień, miesiąc

Zarządzaj listą spraw TODO, notatkami ze spotkań, pojedynczymi zadaniami i grupami zadań

Pozwól klientom, aby sami rejestrowali swoje zgłoszenia

Monitoruj prace twojego zespołu, określaj priorytety, badaj czasy reakcji na zgłoszenia

Dopinaj załączniki do realizowanych zadań, używaj czatu z klientem, korzystaj z zaimplementowanego Messengera 

Automatycznie generuj rozliczenia twoich prac i wysyłaj je do zainteresowanych w formie faktur lub zestawień

 

Platforma DSI-24 dedykowana jest dla:

  1. Osób zarządzających zadaniami, projektami, zleceniami
  2. Zespołów wewnątrz organizacji, wymagających wydajnego narzędzia do obsługi tzw. tasków (zgłoszeń) 
  3. Firm obsługujących wdrożenia i wymagających kompleksowej wymiany informacji pomiędzy uczestnikami projektu
  4. Podmiotów poszukujących systemu online do obsługi zgłoszeń HELPDESK 
  5. Realizujących umowy ze wskazaniem parametrów SLA

…oraz każdego kto uważa, że czas jest najważniejszym zasobem a informacja największą wartością

Panel logowania
Panel użytkownika
Lista zadań
Okno czasu pracy

Cechy aplikacji

Obsługa z przeglądarki

Dostęp z każdego miejsca, na każdym komputerze z dostępem do Internetu.

Prostota obsługi

Platforma oferuje przejrzysty i czytelny interfejs z intuicyjnym dostępem do najważniejszych funkcjonalności

Integracja z ERP

Możliwość integracji systemu DSI24 z enova365 lub z innym systemem wspierającym EDI.

Priorytety zadań

Program pozwala na określenie priorytetów zadań na podstawie inicjacji przez użytkownika, parametrów SLA wynikających z umów, zgłoszenia klienta zewnętrznego

Precyzyjne rozliczanie zadań

System oferuje rozliczanie realizacji zadania z taryfikacją według zadanej liczby minut lub godzin

Statystyki

Bardzo przydatne statystyki umożliwiające np.zliczenie czasu pracy przeznaczonego dla danego klienta, czas pracy dla poszczególnych operatorów, czy ich efektywność.

Raportowanie

Platforma oferuje silnik raportowania do pdf i xls, z możliwością generowania wiadomości email do wskazanych adresatów

Komunikacja przede wszystkim

DSI24 oferuje unikalne możliwości dołączania klientów zewnętrznych do inicjowania i weryfikowania realizowanych projektów lub zadań

Szybki proces wdrożenia

System jest gotowy do uruchomienia w ciągu dwóch dni roboczych. Cały proces jest wspierany przez zespół dedykowanych konsultantów i programistów