System rejestracji czasu pracy

System Rejestracji Czasu Pracy – RCP oferowany przez UNICARD SA jest idealnym rozwiązaniem dla każdej firmy, bez względu na jej wielkość czy charakter prowadzonej działalności gospodarczej. Korzystają z niego pracodawcy i pracownicy z wielu branż – od administracji, przemysłu przez ośrodki edukacyjne, służbę zdrowia oraz mundurową, aż po firmy usługowe.

Wdrożenie w firmie czy w urzędzie systemu elektronicznej rejestracji czasu pracy z wykorzystaniem zbliżeniowych kart pracowników w znaczący sposób usprawnia funkcjonowanie takiego przedsiębiorstwa. Z tym stwierdzeniem zgodzi się pewnie każdy manager ds. personalnych, który korzysta z systemu ewidencji czasu pracy. Do najbardziej widocznych efektów takiego rozwiązania z pewnością można zaliczyć poprawę dyscypliny czasu pracy oraz znacznie szybsze i pozbawione błędów rozliczanie czasu pracy wraz z nadgodzinami, nawet w systemie zmianowym. Precyzja i skrócenie czasu wykonywanych rozliczeń wprost przekłada się na wymierne korzyści finansowe dla pracodawcy.

Te korzyści związane z zarządzaniem personelem są jednak równie ważne, jak uproszczenie procedur związanych z pracochłonnych tworzeniem list obecności i możliwość stałej kontroli osób przebywających na terenie firmy. Doceniają to szczególnie te działy HR, które rozliczają regularnie kilkadziesiąt, czy nawet kilkaset osób. Dla nich gotowe raporty z ilością przepracowanych godzin, czy też raporty osób nieobecnych w danym miesiącu są zbawiennym ułatwieniem ich codziennej pracy. Do tej pory jednak często się zdarzało, że osoba z działu kadr musiała samodzielnie lub korzystając z pomocy zasobów IT eksportować dane z rejestracji do programu kadrowo-płacowego

Zalety systemu RCP

System Rejestracji Czasu Pracy przede wszystkim generuje oszczędności. Dyscyplinując pracowników, pozwala obniżyć koszty pracy i zapobiegać nadużyciom. Umożliwia kontrolę spóźnień, przerw w pracy oraz wyjść służbowych i prywatnych. Ewidencja czasu pracu pozwala także na dogodne dostosowanie czasu pracy do potrzeb danego pracownika. Dodatkowo tym elektronicznym systemem mogą zostać połączone poszczególne oddziały firmy, dzięki czemu w każdej chwili można wygenerować raport z aktualnego stanu osobowego pracowników firmy. Zgromadzone i przechowywane w ten sposób dane pozostają całkowicie bezpieczne.

Kontrola dostępu

System Kontroli Dostępu – KD firmy UNICARD SA powstał w oparciu o autorskie rozwiązanie i długoletnie prace nad jego udoskonalaniem. Korzystają z niego firmy zarówno z sektora prywatnego jaki i państwowego, o szerokim zakresie działalność gospodarczej. System KD został wdrożony m.in. w obiektach rządowych, jednostkach budżetowych, zakładach produkcyjnych i przemysłowe, bankach, budynkach biurowych, obiektach handlowych, szpitalach czy hotelach.

System KD przede wszystkim skutecznie kontroluje dostęp do poszczególnych pomieszczeń i stref. Tylko osoby upoważnione mogą poruszać się po danym obiekcie, korzystając z identyfikatorów osobistych. Zainstalowane w wyznaczonych miejscach czytniki kart zbliżeniowych efektywnie ograniczają dostęp do wybranych pomieszczeń i/lub stref. Dzięki oprogramowaniu systemu kontroli dostępu administrator oraz inne uprawnione osoby mają możliwość nie tylko nadawania lub ograniczania prawa dostępu dla poszczególnych osób czy grup, ale również kontrolowania sytuacji w stanach zagrożenia lub alarmowych.

Zalety systemu KD

Najważniejszą zaletą zastosowania Systemu Kontroli Dostępu, oprócz wymiernych korzyści finansowych, jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i zabezpieczenia mienia na terenie obiektu. Wprowadzenie kontroli dostępu ogranicza ryzyko strat związanych z kradzieżą, jak również umożliwia bezzwłoczne pozyskanie danych o osobach przebywających i poruszających się po obiekcie. Jest to  szczególnie cenna informacja w przypadku konieczności nagłej ewakuacji. Systemy  Kontroli Dostępu ze względu na swoją specyfikę często staje się podwaliną do rozbudowy o kolejne elementy z zakresu ochrony i bezpieczeństwa, takie jak systemy CCTV, RCP czy Parkingowy.