DLA TWOJEJ FIRMY

Od ponad 10 lat nasza firma dostarcza technologie informatyczne wspierające zarządzanie procesami biznesowymi. Nasz zespół niezmiennie stara się realizować misję oferowania najlepszych dostępnych rozwiązań, w najbardziej optymalnych konfiguracjach.

Dziękujemy naszemu partnerowi strategicznemu, producentowi enova365, za dotychczasową inspirującą współpracę. Wasze oprogramowanie ERP enova365 to jeden z najlepszych produktów dostępnych na rynku światowym.

Dziękujemy naszym klientom za ich pomysły na biznes, za niejednokrotnie poważne wyzwania, a przede wszystkim wspólną pracę przy ciekawych projektach.

Poniżej przedstawiamy fragmenty case study kilku naszych realizacji.

Wybrane projekty wdrożeniowe (case study)

HAGER GROUP

Wysokie standardy i perfekcyjny HR   

HAGER Group jest światowym liderem w produkcji rozwiązań z zakresu rozdziału energii, automatyki budynku, osprzętu elektroinstalacyjnego oraz systemów prowadzenia przewodów. Firma dostarcza swoje rozwiązania do tysiący odbiorców w 129 krajach na całym świecie. Komponenty i rozwiązania marki Hager produkowane są w 28 zakładach produkcyjnych na świecie. Hager Group zatrudnia 11.5 tys. pracowników.

W 2016 roku Zarząd polskiego oddziału spółki rozpoczął  poszukiwania wydajnego i zaawansowanego technologicznie systemu ERP, który odzwierciedliłby skomplikowane procesy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym i jednocześnie międzynarodowej korporacji.

W procesie postępowania ofertowego i prezentacji rozwiązań, został wybrany system enova356, a jako partner wdrożeniowy – Develsoft Sp. z o.o.

W ramach projektu wdrożeniowego dostarczyliśmy system enova365 w najbogatszej wersji funkcjonalnej (Platyna). Dzięki połączeniu wydajnej aplikacji z zaangażowaniem i wysoką merytoryką zespołów wdrożeniowych, projekt zakończył się sukcesem.

Aktualnie enova365 wspiera autorski proces zarządzania poprzez kompetencje, generuje rozliczenia kosztów pracy w rozbiciu na kilkadziesiąt parametrów, raportuje kluczowe informacje dla analityków grupy kapitałowej, wspiera decyzyjność kierowników linii produkcyjnych poprzez dostęp do dedykowanej platformy samoobsługi pracowniczej. Dodatkowe funkcjonalności odpowiadają za rejestrację i rozliczenia delegacji służbowych, zarządzanie flotą pojazdów, komunikacją z systemem Rejestracji Czasu Pracy.

Dotychczasowa owocna współpraca pozwala na wspólną realizację kolejnych wyzwań.

HUTY SZKŁA KROSNO

W cyklu produkcyjnym każda minuta jest cenna

Krośnieńskie Huty Szkła „Krosno” S.A. to jedna z najbardziej rozpoznawanych światowych marek w obszarze produkcji sodowego szkła gospodarczego. Przedsiębiorstwo zostało założone w 1923 roku i wciąż kultywuje sztukę „szklanej perfekcji”. Huta to również kilka tysięcy pracowników, zaawansowane linie technologiczne, wydajne systemy i środowiska IT.

W roku 2012, Zarząd Spółki powziął decyzję o wdrożeniu kompleksowego oprogramowania dla działu HR. Spośród kilku wiodących dostawców oprogramowania, zespół analityków „KROSNO” S.A. wybrał system ERP enova365 i Develsoft jako partnera wdrożeniowego.

Mieliśmy przyjemność i zaszczyt wspólnie z zespołem HR i IT przeprowadzić bardzo zaawansowany projekt wdrożeniowy wspierający  procesy kadrowe i płacowe. Celem projektu było dostarczenie technologii wspierającej m.in. harmonogramowanie, rejestrację i rozliczanie systemów pracy akordowych, godzinowych, ryczałtowych, pracę w godzinach nocnych, w systemie czterobrygadowym, rozliczanie postojów i przestojów cykli produkcyjnych. System enova365 miał pozwolić na szczegółowe rozliczanie kosztów pojedynczych godzin według miejsc ich powstawania.

Na dzień dzisiejszy enova365 wspiera wszystkie procesy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, planowaniem , rejestracją i rozliczeniami czasu pracy. Zaawansowane funkcjonalności systemu automatycznie rozliczają kilkadziesiąt scenariuszy  płacowych. Dedykowane interfejsy przesyłają dane pomiędzy systemami odpowiedzialnymi za produkcję i księgowość (system SAP) a obsługą HR (enova365).

W kolejnych latach nasza firma dostarczyła urządzenia i wdrożyła system Rejestracji Czasu Pracy. W ramach projektu stworzyliśmy inteligentny analizator zdarzeń i silnik raportujący na podstawie pojedynczych odbić. Całość rozwiązania zintegrowaliśmy z programem kadrowo-płacowym.

Przed nami następne inspirujące projekty.

KARABELA

W dużym biznesie liczą się drobne detale

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KARABELA” Sp. z o.o. jest wiodącym na polskim rynku dostawcą usług w zakresie ochrony osób i mienia, instalacji i obsługi systemów zabezpieczeń technicznych, utrzymania czystości obiektów i terenów zewnętrznych, obsługi p.poż..

Spółka jest także członkiem-założycielem Polskiej Izby Ochrony, oraz członkiem Business Centre Club, Podkarpackiego Klubu Biznesu, Polskiej Organizacji Osób Niepełnosprawnych.

Firma posiada sieć 27 Biur Terenowych. Ma także statut Zakładu Pracy Chronionej.

Dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa, szereg skomplikowanych procesów biznesowych i wymagania stawiane branży, zobligowały Zarząd spółki do wdrożenia wydajnego systemu ERP.  Zadaniem oprogramowania miało być zintegrowanie wszystkich działów firmy, w tym oddziałów rozproszonych, w jeden system informatyczny.

Spośród oferowanych rozwiązań, spółka „Karabela” wybrała program enova365, a jego kompleksowe wdrożenie powierzyła inżynierom systemowym Develsoft.

Po kilkumiesięcznym okresie wdrożeniowym, zostało przygotowane wydajne środowisko informatyczne. Dziś już wyłącznie w enova365, spółka „Karabela” rejestruje i cyklicznie rozlicza kilka tysięcy umów handlowych, zarządza w pełni gospodarką magazynową,  prowadzi rachunkowość i finanse. Oddziały terenowe pracują poprzez przeglądarki www w webowych interfejsach enova365.

Dodatkowo enova365 jest także systemem do zarządzania działem personalnym, harmonogramowaniem pracy, szczegółowym rozliczaniem kosztów płac. Firma posiada wdrożony dodatek Pulpit Kierownika, który poprzez przeglądarkę www, pozwala kierownikom oddziałów terenowych na pełną kontrolę nad ponad 2000 pracowników. Dedykowane mechanizmy wspierają procesy rejestracji i rozliczeń wymagane w ZPChr.

Dziękujemy za dotychczasową pozytywną i kreatywną współpracę.

Kontakt z konsultantem ERP

DOMATOR

Profesjonalna obsługa klienta – receptą na wzrost biznesu 

Firma „DOMATOR” to jeden z największych na Podkarpaciu dostawców akcesoriów dla branży meblarskiej. Przedsiębiorstwo działa od 1999 roku i w swojej ofercie zawiera również płyty meblowe, blaty i fronty, systemy drzwi przesuwnych. Dzięki posiadanemu parkowi maszynowemu i wyspecjalizowanej kadrze, firma DOMATOR świadczy także usługi produkcji mebli na zamówienie.  „DOMATOR” ma pozycję lidera sprzedaży na rynku ukraińskim, aktywnie działa na rynku polskim i słowackim.

Pod koniec 2016 roku, właściciele firmy, wraz z kadrą zarządzającą, podjęli decyzję o zmianie dotychczas używanego systemu informatycznego. Rozpoczęto proces wyboru oprogramowania, które pozwoli na pracę ponad dwudziestoosobowego zespołu handlowców, obsługujących wybrane rynki, z zachowaniem odrębnych ścieżek obiegu dokumentów. Dodatkowo system ERP miał usprawnić zarządzanie danymi generowanymi przez około 250 tys. dokumentów wystawianych w ciągu roku.

Po fazie analiz przedprojektowych DOMATOR wybrał system enova365 ERP, w funkcjonalnościach zapewniających wsparcie zamówień, sprzedaży, gospodarki magazynowej, śledzenia zapasów, rozrachunków i windykacji, księgowości i finansów, obsługi kadrowo-płacowej.

Po zakończeniu 3 miesięcznego okresu wdrożeniowego, system enova365 został uruchomiony w pełnej funkcjonalności. Oprócz rozwiązań standardowych, nasz zespół wdrożył m.in. komunikację B2B w oparciu o EDI, obsługę rejestracji i rozliczania SAD, generowanie specyfikacji dla faktur eksportowych, podsystem do rejestracji TaxFree, generatory cen sprzedaży wg algorytmów, weryfikatory statusów i zawartości dokumentów, dostęp przez interfejs www (dla wybranych operatorów).

Dziękujemy za zaufanie i otwartość na technologie  

DARJAN

Budowanie przedsiębiorstwa na stabilnych podstawach

PPHU Darjan Sp. z o.o. jest multifunkcyjnym przedsiębiorstwem w branży budowlanej. Firma świadczy szeroki wachlarz usług.  Oferta Spółki obejmuje hurtową i detaliczną sprzedaż materiałów budowlanych, prowadzenie inwestycji i projektów budowlanych, usługi transportu i najmu sprzętu ciężkiego, usługi brukarskie.

Firma posiada również najnowocześniejszy w regionie bieszczadzkim węzeł betoniarski i świadczy usługi produkcji i dostarczania betonu towarowego.

Od wiosny 2016 roku, Spółka DARJAN jest właścicielem marketu budowlanego MRÓWKA, działającego w sieci detalicznej PSB.  

Dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa i działalność w wielu gałęziach biznesowych, spowodowała konieczność inwestycji w system ERP, który miał stanowić narzędzie przepływu danych pomiędzy wszystkimi działami firmy.

Spółka zdecydowała się na zakup i wdrożenie oprogramowania ERP enova365. W ramach wdrożenia zostały wydzielone odrębne działy firmy, zdefiniowano dedykowane obiegi dokumentów, zoptymalizowano szereg procesów biznesowych w przedsiębiorstwie.  

Obecnie Spółka Darjan korzysta z szeregu dedykowanych rozwiązań, jakie wdrożyliśmy w oparciu o enova365. Wydzieliliśmy działy produkcyjny, inwestycyjny i handlowy (z podziałem na hurt i detal). Utworzyliśmy dedykowane rozwiązania dla marketu budowlanego „MRÓWKA” (m.in. dostawy towarów w oparciu o kolektory danych, obsługę wag elektronicznych, pełną wymianę dokumentów w standardzie EDI pomiędzy partnerami firmy). Przygotowaliśmy funkcjonalności dla inicjowania i rozliczania produkcji betonu. Utworzyliśmy pełną automatykę dla księgowania wsadowego, która pozwala na dekretowanie na tzw. „kliknięcie” około 90% zarejestrowanych operacji. Dzięki bliskiej współpracy wciąż wspieramy Spółkę DARJAN i poprzez narzędzia informatyczne wspomagamy zachodzące w niej procesy.

Dziękujemy za kooperację i cieszymy się z naszego partnerstwa.

HANDBUD

Zarządzanie projektami, kluczem do ich powodzenia

HANDBUD Sp. z o.o. , z siedzibą w Dębicy, jest przedsiębiorstwem obsługującym projekty budowlane na terenie południowej Polski. Przez ponad 25 lat działalności Spółka zdobyła szereg doświadczeń i referencji. Dzięki wysokiej jakości świadczonych usług i nowoczesnemu podejściu do zarządzania inwestycjami HANDBUD utrzymuje wzrost i z powodzeniem konkuruje na wymagającym rynku budowlanym.

W 2015 roku, została podjęta decyzja o zmianie dotychczas używanego oprogramowania. Spółka poszukiwała systemu, który będzie wspierał budżetowanie i rozliczanie prowadzonych projektów inwestycyjnych. Jednoczenie program miał zachować wysokie parametry funkcjonalne pod kątem księgowania rejestrowanych operacji.  

Po szeregu wywiadów analitycznych, decyzją kadry zarządzającej, wskazano system enova365. Naszą przewagę nad konkurencją stanowiła elastyczność systemu, niemal nieograniczone możliwości konfiguracyjne, nowoczesna obiektowa struktura programu i otwarte API programistyczne. Nasi konsultanci posiadali wiedzę i predyspozycje do wdrożenia wymaganych rozwiązań.

Aktualnie HANDBUD Sp. z o.o. prowadzi w oparciu o mechanizmy enova365 zarządzanie, rozliczanie i budżetowanie prowadzonych inwestycji. System wspiera procesy rejestrowania faktur zakupowych, kosztowych, sprzedażowych i obiegu dokumentów magazynowych. Na potrzeby księgowości utworzyliśmy mechanizmy automatycznie opisujące i dekretujące dokumenty w kontekście prowadzonych projektów. Napisaliśmy funkcje systemowe (automaty) do przeksięgowań, rozliczeń według współczynników, zarządzania produkcją.

Pozdrawiamy i dziękujemy za inspirujący projekt wdrożeniowy.

Nasi klienci

…to tylko wybrane realizacje z kilkudziesięciu projektów jakie prowadziliśmy.

 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani dodatkowymi możliwościami systemu enova365 lub intrygują Was jakieś kwestie – zachęcamy do wypełnienia formularza kontaktowego.

Być może również z Wami zrealizujemy ciekawy projekt biznesowy. Zapraszamy.