Dbamy aby przekształcać relacje klient-dostawca na Partnerstwo Biznesowe. Wyznajemy zasadę, że synergia wiedzy pomiędzy przedsiębiorstwami realnie wpływa na wzrost firm.

Dlatego oprócz dostarczania technologii informatycznej, dokładamy starań, aby oferować szereg usług wspierających procesy biznesowe naszych kooperantów.

W naszym zespole znajdują się specjaliści z zakresu technologii informatycznych, prawa podatkowego i księgowości, prawa pracy i zarządzania zasobami ludzkimi. Dbamy aby nasze rozwiązania były dostosowane bieżących przepisów.

Zapraszamy Państwa do współpracy.

3

Nasze rozwiązania - Wasz Biznes

Wdrożenia systemu enova365 ERP

DevelTeam to jeden z najlepszych zespołów wdrożeniowych w Polsce. Nasze doświadczenie i kompetencje zdobywaliśmy w projektach realizowanych dla międzynarodowych korporacji oraz dużych, średnich i małych rodzimych firm. Stosujemy sprawdzone metodologie wdrożeniowe. Mamy również własny zespół programistów, biegle poruszających się w środowisku enova365. Dzięki temu w ramach wdrażanych rozwiązań obok konfiguracji standardowych, tworzymy także własne dodatki systemowe, aplikacje wspomagające lub zaawansowane funkcje algorytmiczne.

Dostarczamy usług obejmujących zarządzanie pełnym cyklem wdrożeniowym. Wspieramy procesy od etapu analizy przedprojektowej, poprzez dostarczenie rozwiązania i sprzętu, migrację danych, szkolenia użytkowników, uruchomienie systemu, aż do asysty technicznej i merytorycznej po zakończeniu projektu.

Konsultacje i analiza projektowa

Analiza wdrożeniowa (przedprojektowa) ma na celu usprawnienie realizacji zadań biznesowych oraz umożliwienie koncentracji na rzeczywistych problemach klienta. Jest to możliwe dzięki postrzeganiu przedsiębiorstwa w – kontekście prac analitycznych i wdrożeniowych –  poprzez procesy biznesowe w nim zachodzące. W ramach takiej analizy zostają omówione i opisane istniejące zasady organizacji pracy, bieżący stan realizacji polityki zarządzania przedsiębiorstwem, obiegu informacji i wymiany danych. Analiza wskazuje także na zaistniałe problemy i sposób ich rozwiązania za pomocą dedykowanych funkcjonalności systemów ERP. 

Analiza wdrożeniową przeprowadzamy w celu:

 • zdefiniowania celów biznesowych,
 • opisu procesów biznesowych zachodzących pomiędzy stronami projektu,
 • wskazania procesów jakie będą zachodziły w czasie wdrożenia i po nim,
 • zagadnień związanych z konfiguracją i funkcjonalnością systemu w stopniu szczegółowości możliwym na tym etapie,
 • opracowanie możliwych do wystąpienia ryzyk oraz metod ich ograniczenia,
 • wyznaczenie osób odpowiedzialnych
 • określenie niezbędnych zasobów sprzętowych,
 • osadzenie działań w czasie
 • określenie przybliżonej kosztochłonności.

Wsparcie posprzedażowe dla enova365

Po zakończeniu procesów wdrożeniowych, nasi partnerzy biznesowi mają możliwość stałego skorzystania z naszego wsparcia. Dzięki podpisaniu umowy na opiekę serwisową nad system ERP, możemy zaoferować pakiet dedykowanych usług.

Na mocy takiej umowy, zapewniamy m.in. stały dostęp do wyspecjalizowanej kadry konsultantów, monitorujemy poprawność pracy systemu ERP, dostarczamy i instalujemy aktualizacje, diagnozujemy i rozwiązujemy bieżące problemy, wykonujemy kopie zapasowe.

Działamy w oparciu o nowoczesne narzędzia komunikacyjne (innowacyjną platformę zgłoszeń DSI24), wsparcie świadczymy w trybie on-line lub on-site. Dużą wagę przywiązujemy do zachowania warunków SLA (czas reakcji na zgłoszenia).

Czy możemy pomóc?

Wsparcie dla Comarch Optima, XL

W ramach usług dodatkowych oferujemy:

 •  przygotowywanie dowolnych wydruków i zestawień OPTIMA / XL
 •  eksport danych z programu OPTIMA / XL do dowolnej struktury
 •  konserwację i naprawę bazy danych programu (np. usuwanie anulowanych rekordów, odblokowywanie  dokumentów i kartotek, poprawę błędnych dokumentów itp.)
 • optymalizację i rekonfigurację systemu OPTIMA / XL (dowolny obszar)
 • konfigurację systemów księgowych (np. tworzenie i optymalizacja schematów oraz zestawień księgowych, import danych księgowych z innych systemów, automatyzacja bezpośrednio na bazie danych MS SQL, e-deklaracje)
 • tworzenie interfejsów dodatkowych do analizowania/modyfikacji danych zawartych w programie
 • szkolenie użytkowników (np. wstępne, uzupełniające, zaawansowane)
 • konfiguracja urządzeń zewnętrznych (np. kolektory danych, drukarki etykiet)
 • usługi pomocy technicznej (serwis zdalny, serwis w siedzibie firmy, konsultacje)

Outsourcing IT

Oferujemy stałą i pełną opiekę informatyczną nad infrastrukturą i sprzętem komputerowym wliczając w to szkolenie personelu i doradztwo. Tworzymy i utrzymujemy bezpieczeństwo systemów informatycznych stosując najnowocześniejsze rozwiązania. Gwarantujemy całkowitą ochronę danych.

Wesprzemy Państwa w zakresie: 

 • opracowania strategii informatyzacji i wprowadzania technologii IT do przedsiębiorstw,
 • modelowania procesów biznesowych w przedsiębiorstwie
 • doradztwa przy wyborze systemu informatycznego
 • instalacji oprogramowania,
 • szkolenia pracowników
 • realizacji wdrożenia wybranego przez Klienta rozwiązania,
 • nadzoru nad bezpieczeństwem danych,
 • archiwizacji danych.
 • doboru sprzętu komputerowego, serwerów i osprzętu sieciowego
 • budowy, konserwacji i naprawy sieci komputerowych LAN, WAN, WLAN i innych.
 • powdrożeniowej opieki serwisowej

Autorskie rozwiązania dla enova365 ERP

Nasza wiedza, doświadczenie i umiejętności praktyczne pozwalają nam świadczyć usługi dedykowane dla systemu enova365 w obszarze:

 • rekonfiguracja systemu na żądanie klienta
 • definiowanie zaawansowanych składników wynagrodzeń (również bezpośrednio w języku C#) (moduł Kadry i Płace)
 • modyfikacje wydruków i zestawień (ASP.NET)
 • tworzenie i modyfikacja tasków  oraz workerów (automatów systemowych)
 • szkolenie dla użytkowników
 • tworzenie własnych obiektów w obrębie systemu enova365
 • eksport danych do systemów zewnętrznych 

Jeżeli jesteście Państwo użytkownikami systemu enova365 lub Partnerami Sonety i potrzebujecie wsparcia – zapraszamy do kontaktu.

Nasi klienci

Jeżeli nie jesteście Państwo jeszcze naszym klientem, a potrzebujecie wsparcia lub dodatkowych informacji w opisanych obszarach – zachęcamy do kontaktu. 

Być może będziemy mogli pomóc Wam w rozwiązaniu Waszych problemów.